ولايتی پاساباگ مانکس خلوص سه صيت آن - پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
چه جور ساکنان روستا زیرزمینی مازی عصيانگر بودند؟ - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
در باره رنجيده مصطفی پاشا : سیناوس یونانی - شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
یک مسافرخانه بوتیک تو کاپادوکیا به اعتبار: مسافرخانه قلعه - شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
ایبراهیمپاسا روستای اسلیپیست درون ترکیه است؟ - شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶
یوچیسار منتها ی اعظم کاپادوکیا - جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶
بهترین اقطار عکاسی در کاپادوکیا - سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶
اسرار دير یوکسک تزكيه کلیسا - دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
5 دلیل عجيب برای دیدن کاپادوکیا - یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶
بوتیک مل سنسوس درون گالاتا : نوشیدن داخل استانبول - شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
سيلو بالیلیک استانبول و بزرگان مدوزا - شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶
برج گالاتا قدس نمای 360 جايگاه استانبول - جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶
سوق گل اندر استانبول صداقت پرتره دوباره يافتن و گم كردن گذشته - چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
خدك گالاتا: پروا برگزاری جشنواره - سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
كلات دلمابچه: آخرین تاریخ های تاریخی امپراتوری عثمانی - جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶