میدیات روستا قدیمی: کلیساها و آداب شناسي را داخل منطقه ماردین - سه شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۶
نامنظم آتشي غار ابراهیم در شانلی اورفه سادگي مسجد مولید آی هلیل - دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
ویرانه بی عیب تزكيه نقص پيدا كردن میرا باستان - یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶
پاسه لیس روستایی در ترکیه: ویرانه های باستانی صفا سواحل زیبا - شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
ویرانه های خاك تلوس قدس لسیایی : صفحه اصلی از اسب بالدار، ادهم بالدار - جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶
پيدا كردن کجا برای دیدن لسیایی راک مدفن در ترکیه - پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
ویرانه های باستانی منطقه المپیوس درون ترکیه - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
گمرک هانی داخل سانلیورفا سادگي عدم ترکیب - دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
ابلاغ کلاهبرداری سفر: سکه های عتیقه جعلی اندر سلکوک - یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
شعر آیشه متین و ارتباط او وا هارپاگوس - جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵
آپولو آتشگاه در دیدیما (آلتینکوم) - پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ویرانه های فرورفته شده دوباره به دست آوردن ککووا - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
چرا ضمير اول شخص جمع باید آذرگاه آرتمیس، یکی دوباره پيدا كردن عجایب هفتگانه گيتي افق ها باستان ملاحظه نمی - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بهترین مکان برای دیدن آپارتمان های عثمانی در ترکیه - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
گرترود بل: دنبال آثار پای او در ترکیه - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵