12 چیزی که اندر آنتالیا انجام می شود، برای کودکان، همسر جور مانند ها اخلاص دوستان - یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶
بهترین مکان نه برای بازدید تو آنتالیا - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
سياحت ترکیه وبلاگ یسیلتپ، ترکیه: یک تواره نزدیک آلتینکوم - پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
یسیلتپ - جزئتمامت کجا هستند؟ - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
درباره تورگوتریس تو شبه جزیره بدروم ترکیه - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
درباره تورگوتریس تو شبه جزیره بدروم ترکیه - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
خرید تجهیزات هتلی - سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
کادیکالسی پاكي گومواسلاک - اسرار خیره کننده - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
مسابقات ادهم سواری درون ترکیه - وجه ترکیب با محلی - جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶
ماویشیر: طلوع كردن های بینظیر و راسته شب درون ترکیه - پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
هرکلیا تزكيه هارد کور، خدمتكاران خیابانی ترکیه - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
رستوران های آلتینکوم. بهترین آزمايش ناهارخوری. - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
یالیواک: کاپیتان قایق صفا آسیاب های بادی در بدروم - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
کوش آداسی - نه کاملا جواهر ترکیه - جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
داده ها گردشگری آلتینکوم - گردشگری اندر ساحل دریای اژه ترکیه - پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶