موزه حمام ترکی بیپازاری - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
حرفه تلکری اندر بیپازاری يكدلي ماردین - جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
تبختر بیندالی دوباره به دست آوردن بیپازاری - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
فتما تیزی از بیپازاری: یک ميزان الهام حصه برای زنان - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
خلوت ردیابی آفت و شتم درون روستای طنز - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاوش در روستای کزالان : یک روستای ترکیه تو بیپازاری - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
کایسری: یک ولايت در ترکیه آكنده از افتخار - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
احمد کاپرسیمیت دوباره به دست آوردن بیپازاری - جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
هاسی بکتاس جستجو و پیدا کردن اندر کاپادوکیا - پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانوان ظریف زنان بیپازاری: بوریو - پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساكنان محبت آميز و عداوت آميز بیپازاری - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
دریاچه حمزالر اندر بیپازاری - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
چشم انداز پرده تصوير دره اینوزو - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
دكه آتاتورک اندر ترابزون - جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
عکس های دریای سیاه تو ترکیه - سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷