کلیسای مراسم جان داخل سلکوک: که او واقعا هستي و عدم دارد خاک راستي زنهار و خيانت شد؟ - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
14 اماکن تاریخی قابل پروا برای دیدار تو ترکیه - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
ساروهان خیره کننده کاروانسرای کاپادوکیه - پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
بررسی خاتوشا قدس یازیلیکایا - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
اسرار لنگر عبادتگاه و کلیسای یوکسک - سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
قابل رعايت ورزشگاه منیزی در ممتلي پیچ اخلاص خم - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
عضویت کوتاه زمان من باز يافتن ترکیه زنان منزل ساختمان دار انجمن - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
استاد تلکاری از بیپازاری - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
بیندالی لباس دوباره پيدا كردن بیپازاری - سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
فاطمه تیزه پيدا كردن بیپازاری: یک مدل حاصل های مكاشفه وحي القا بخش برای زنان - پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
آزمون حمام ترکی - سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
آروين حمام ترکی - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
چگونه بساط ترکیه خلق می شوند - جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵
مصاحبه شوربا امام - راهبر اسلام - سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
ترک مسقطالراس پرست، علم خود را، بي آلايشي اتحادیه اروپا - پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵