آبادي فوق العاده برگن - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷
مقابله شوربا دعوا تو جاده - شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
دوزخ زدن روز والبرگ - پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷
چهل سادگي هشت ساعت درون اسلو - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
حقیقت درباره دیدار با كس در خارج از کشور - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
حقیقت درباره دیدار با كس در خارج از کشور - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
هزینه سفر به سوئد - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
ولايت کویتو - سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
بزرگترین افسوس سفر من - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
اهمیت لحظه شخصی - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
مکان غیر عادی پيس : جزیره عروسک ها - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بدو یک پایان - پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
ذجزایر گالاپاگوس اندر عکس ها - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
لذت مسافرت به عنوان یک مادينه و شوهر - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
چطور سفر تو شرق آفریقا - جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷